תחרות החנוכיות: מדליקים את הלהבה הכי יפה ומקורית

תודה שהשתתפתם בתחרות החנוכיות של להבת מנחם!

רשימת הזוכים:

בנר השלישי זכו – משפחת פוקס.

בנר הרביעי זכו – משפחת סלונימסקי

בנר החמישי זכו – משפחת ברטלר

בנר השישי והשביעי זכו – משפחת רונלי

בנר השמיני זכו – משפחת לוי

להסדרת הפרס בבקשה לשלוח לאביאל במספר 0509496466 את מספר החדרים בבית ואנו נשלח לכתובת הרשומה במערכת גלאי עשן מתקדמים שיעזרו לכם להקדים תרופה לשריפה.

 

תחרות מדליקים את הלהבה הכי יפה בחג החנוכה יוצאת לדרך….

חברי להבת מנחם ומקימי מוזמנים להצטרף לתחרות התמונה הכי יפה ומקורית ותוכלו לזכות בגלאי עשן לכל הבית בכל יום.

איך מצטרפים?

   

   1. צלמו את עצמכם ואת החנוכייה או רק את החנוכייה.

   1. תעלו לסטטוס בוואטסטפ יחד עם הכיתוב ״#גם אנחנו חברים בלהבת מנחם״. או ״#להבת מנחם לשעת משבר״

   1. צלמו מסך ותעלו לאתר התחרות או שלחו למספר הזה 0509496466 יחד עם שם המשפחה ומספר תז.

  התמונות יעלו  באתר התחרות ותפתח הצבעה על כל תמונה.

  בכל יום מיד לאחר זמן הדלקת נרות יוכרז שמם של המשפחה הזוכה בגלאי עשן מתקדמים בחינם לכל הבית.

  התמונה עם הכי הרבה לייקים תנצח!

  *הפרויקט תקף רק לחברי להבת מנחם המנויים בתוקף ולחברי ותורמי מקימי.

  *ניתן להעלות צילום של סטטוס עד לזמן הדלקת נרות של הנר הבא.

  *המשפחה הזוכה בכל יום בחג החנוכה תזכה בגלאי עשן לכל חדר בבית כולל שירותים ומחסן.

  *למי שאין וואטסאפ שישלח למייל שלנו תמונה מקורית למייל [email protected]

  א. נוהלי רישום – תנאי הצטרפות:

  1. הרישום נעשה באמצעות טופס הצהרה שבו יציינו המעוניינים להצטרף לתכנית את פרטיהם האישיים, את כתובת הנכס אותו הם רושמים לתכנית ואת אמצעי התשלום המועדף עליהם (הוראת קבע או כרטיס אשראי) וכן יחתמו על הסכמתם לכל תנאי התקנון.
  2. דמי רישום חד פעמיים בסך 20 ש”ח ייגבו בעת ההצטרפות לצורך אימות כרטיס אשראי לגבייה בשעת אסון ולמימון הוצאות מחיבות כמו רואי חשבון, מערכת גבייה וסליקה, אתר וכו׳.
  3. כל כתובת של דירה / נכס נחשבת למנוי אחד.
  4. החברות בקרן מיועדת לדירת מגורים אחת בלבד, רישום כתובת נוספת תחשב מנוי נוסף.
  5. החברות בקרן תכנס לתוקפה, חודש לאחר תשלום דמי הרישום.
  6. במקרה של מעבר דירה, יש לעדכן את הקרן בשינוי הכתובת, חובה לוודא שהכתובת עודכנה במערכת.
  7. לאחר שהנהלת הקרן תקבל ותאשר את טופס ההצטרפות, יישלח לנרשמים טופס אישור ובו מספר מנוי.
  8. להנהלת הקרן שמורה הזכות שלא לאשר את הצטרפותם של נרשמים לתכנית, והחלטתו תהיה סופית.

   

  ב. ביצוע הגבייה:

  1. במקרה של שריפה בכתובת של אחד המנויים, יופעל מנגנון גביית כספים באמצעות הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי מכלל החברים בקרן לסיוע למנוי. ייגבה סכום חד פעמי של 20 ₪.
  2. הנהלת הקרן תהיה רשאית להעלות את סכום הגבייה בהתאם לגובה המדד, בהודעה מראש ובקבלת אישור מכל משתמש לפני גבייה.
  3. על מנת למנוע עמלות מיותרות, חובה על כל מנוי להודיע מראש על כל שינוי בפרטי הבנק / כרטיס אשראי ו / או על כל סיבה שעלולה לגרום לאי כיבוד החיוב בבנק שבו מתנהל החשבון.
  4. מנוי שבחשבונו הוצג חיוב שלא כובד מכל סיבה שהיא, יוכל לפרוע את חובו בגבייה של החודש שלאחריו, בתוספת עמלת הבנק.
  5. מנוי שלא פרע את התחייבויותיו במשך 60 יום ממועד החיוב בבנק, ייראה כמי שוויתר על חברותו בקרן. המנוי יוכל להצטרף שוב לתוכנית כמנוי חדש לאחר כחצי שנה לפי נהלי התקנון.
  6. מנוי שהופסקה חברותו מכל סיבה שהיא אינו זכאי להחזר כל שהוא על התשלומים הקודמים.

   

  ג. קבלת הסיוע:

  1. במקרה שריפה ח”ו של אחד המנויים, נציג מטעם הקרן ייפגש עם המשפחה ויתאם איתה העברת סכום של 100,000 ₪ באופן מיידי, על פי המתחייב בתקנון.
  2. במקרים חריגים כגון: חשש להצתה, יחידת דיור, דירת שותפים, שריפה בחלק מהנכס וכדו’.

  רשאי צוות הקרן להחליט על סיוע קטן מהסכום הרגיל.

  1. בשלבי ההקמה של הקרן, כל עוד לא הצטרפו 5,000 מנויים, סכום המענק יהיה 20 ₪ כפול מספר המנויים בקרן.
  2. כאשר יצטרפו בין- 5,000 ועד ל– 10,000 חברים מנויים, הגבייה בעת אסון תהיה על סכום של 20 ₪ כפול מספר המנויים, כלומר סכום המענק למשפחה יגדל עד ל- 200,000₪.

  מעל 10,000 חברים הסכום גבייה בעת אסון יקטן בהתאם להחלטת הוועד המנהל מ- 20₪ ל-15₪ וכן הלאה לפי היחס עד ל- 200,000₪ שהמשפחה שביתה נשרף תקבל מיידית.

  1. במקרה וימצא כי הנזק נגרם מהצתה מכוונת המנוי לא תקף ולא יהיה זכאי לקבלת ההטבה הכספית

  6.הצדדים מסכימים, כי כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה, בין הנובע באופן ישיר ובין הנובע באופן עקיף ממנו, הן ביחס לביצועו, פירושו תחולתו או תוקפו, יועבר להכרעתו של בית הדין שיקבע על ידי מנהל “ארץ חמדה – גזית”  עפ”י סדרי הדין הנהוגים ברשת בתי הדין. חתימת הצדדים על הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות של רשת בתי הדין.

   

  ד. ביטול חברות / המנוי

  1. ביטול המנוי בכל עת תתבצע דרך יצירת קשר באתר, המנוי יפוג תוך 30 יום מרגע הבקשה, רישום מחדש יתאפשר רק לאחר כחצי שנה מרגע הביטול.

   

  ה. תוקף משפטי והלכתי

  1. הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה. הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי היתר עסקה כתקנת מהר”מ מקרקא, וכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים על פי תקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה, בכלי הכשר לקנות בו, בבית דין חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.
  2. במקרה הצורך ולתועלת התכנית, הנהלת הקרן תוכל לשנות או להוסיף
   סעיפים בתקנון והשינויים יובאו לידיעת חברי הקרן והציבור.
  3. 3. הפנייה באתר ובמערכות הקרן הינן בלשון זכר אך פונות לשני המינים.
  4. השארת פרטים באתר להבת מנחם מהווה אישור קבלת דיוור תקופתי במייל וסמס.