מפקד יחידת הכבאים במילואים משתף בסיפור חשוב

תמונות בסוף הטקסט >>>>>

סיפור על יום מילואים קשה, משפחה שבוקר אחד נשרף לה הבית, ורעיון חברתי גדול שיעזור גם לכם במקרה וחלילה זה יקרה גם לכם.

לי קוראים אביאל אריה ליבמן, מפקד גזרת יהודה ביחידת לוחמי האש הכתומים במילואים – חשוב לי ברמה האישית שתשמעו את הסיפור שהתחיל באחד מימי המילואים שפוקדים אותנו בכל שנה בימים טרופים של שריפות.

יום שישי בבוקר, אחרי לילה ארוך של שריפת דירה בבניין גבוה באחת הערים הצפופות בישראל, הפעמון בתחנה מגלנג ואנחנו תוך 60 שניות על הכבאית, לאחד הישובים הסמוכים, בדרך אנחנו כבר מבינים שאנחנו עומדים מול שריפה קשה, בית של 2 קומות פשוט עולה באש.

כעבור 6 שעות של מאמצי כיבוי של מספר צוותים של כבאים אזרחיים ומילואים – הצלחנו לגבור על האש, אך זה היה מאוחר מידי, הבית נשרף כולו, ספרים, בגדים, תמונות, אלבומים, מחשבים, טלפונים ועוד דברים יקרי ערך כספי ורגשי.

נזק בנפש לא היה בזכות צוות לוחמי האש שעבדו בצורה מקצועית, אך את תכולת הבית לא היה ניתן להציל.

את הרעיון להקמת להבת מנחם – שאבנו מתוך סיפורים כאלו, משפחות, זוגות צעירים, רווקים, בעלי דירות, בתים פרטיים, קראוונים שפתאום משום מקום ללא כל התראה מוקדמת נותרו חסרי כל.

נכון, יש ביטוח (ולמי שאין, זה הזמן), אבל מאיפה משפחה ממוצעת יכולה להשיג תוך יום סכום כסף כדי להתחיל את החיים?
הרי את הביטוח שלצענו גם לא תמיד מכסה את הכל – יקח לנו זמן עד שנקבל את הכסף.. ועד אז מה?
נקח הלוואה? נבקש מההורים?

להבת מנחם הינה פלטפורה חברתית חדשנית שתעניק לכם במקרה של אסון שריפת דירה באותו הרגע 100,000 שקלים כמענק חד פעמי להתחיל את החיים מחדש ללא כל קשר לביטוחים הקיימים, בנוסף אליהם.

כבר למעלה מ-1,000 משפחות הצטרפו תוך זמן קצר, תקדימו גם אתם תרופה לשריפה והצטרפו אלינו יחד נוכל לבטח חלילה את האסון הבא שלנו ושל החברים שלנו.

אל תדחו את המאוחר! מחכים לכם יחד איתנו להקדים תרופה לשריפה:
בקליק להרשמה

בתמונות תוכלו לראות אותי יחד עם הצוות במאמצי הכיבוי, ומיד לאחר מכן מסדיר נשימה.

א. נוהלי רישום – תנאי הצטרפות:

 1. הרישום נעשה באמצעות טופס הצהרה שבו יציינו המעוניינים להצטרף לתכנית את פרטיהם האישיים, את כתובת הנכס אותו הם רושמים לתכנית ואת אמצעי התשלום המועדף עליהם (הוראת קבע או כרטיס אשראי) וכן יחתמו על הסכמתם לכל תנאי התקנון.
 2. דמי רישום חד פעמיים בסך 20 ש”ח ייגבו בעת ההצטרפות לצורך אימות כרטיס אשראי לגבייה בשעת אסון ולמימון הוצאות מחיבות כמו רואי חשבון, מערכת גבייה וסליקה, אתר וכו׳.
 3. כל כתובת של דירה / נכס נחשבת למנוי אחד.
 4. החברות בקרן מיועדת לדירת מגורים אחת בלבד, רישום כתובת נוספת תחשב מנוי נוסף.
 5. החברות בקרן תכנס לתוקפה, חודש לאחר תשלום דמי הרישום.
 6. במקרה של מעבר דירה, יש לעדכן את הקרן בשינוי הכתובת, חובה לוודא שהכתובת עודכנה במערכת.
 7. לאחר שהנהלת הקרן תקבל ותאשר את טופס ההצטרפות, יישלח לנרשמים טופס אישור ובו מספר מנוי.
 8. להנהלת הקרן שמורה הזכות שלא לאשר את הצטרפותם של נרשמים לתכנית, והחלטתו תהיה סופית.

 

ב. ביצוע הגבייה:

 1. במקרה של שריפה בכתובת של אחד המנויים, יופעל מנגנון גביית כספים באמצעות הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי מכלל החברים בקרן לסיוע למנוי. ייגבה סכום חד פעמי של 20 ₪.
 2. הנהלת הקרן תהיה רשאית להעלות את סכום הגבייה בהתאם לגובה המדד, בהודעה מראש ובקבלת אישור מכל משתמש לפני גבייה.
 3. על מנת למנוע עמלות מיותרות, חובה על כל מנוי להודיע מראש על כל שינוי בפרטי הבנק / כרטיס אשראי ו / או על כל סיבה שעלולה לגרום לאי כיבוד החיוב בבנק שבו מתנהל החשבון.
 4. מנוי שבחשבונו הוצג חיוב שלא כובד מכל סיבה שהיא, יוכל לפרוע את חובו בגבייה של החודש שלאחריו, בתוספת עמלת הבנק.
 5. מנוי שלא פרע את התחייבויותיו במשך 60 יום ממועד החיוב בבנק, ייראה כמי שוויתר על חברותו בקרן. המנוי יוכל להצטרף שוב לתוכנית כמנוי חדש לאחר כחצי שנה לפי נהלי התקנון.
 6. מנוי שהופסקה חברותו מכל סיבה שהיא אינו זכאי להחזר כל שהוא על התשלומים הקודמים.

 

ג. קבלת הסיוע:

 1. במקרה שריפה ח”ו של אחד המנויים, נציג מטעם הקרן ייפגש עם המשפחה ויתאם איתה העברת סכום של 100,000 ₪ באופן מיידי, על פי המתחייב בתקנון.
 2. במקרים חריגים כגון: חשש להצתה, יחידת דיור, דירת שותפים, שריפה בחלק מהנכס וכדו’.

רשאי צוות הקרן להחליט על סיוע קטן מהסכום הרגיל.

 1. בשלבי ההקמה של הקרן, כל עוד לא הצטרפו 5,000 מנויים, סכום המענק יהיה 20 ₪ כפול מספר המנויים בקרן.
 2. כאשר יצטרפו בין- 5,000 ועד ל– 10,000 חברים מנויים, הגבייה בעת אסון תהיה על סכום של 20 ₪ כפול מספר המנויים, כלומר סכום המענק למשפחה יגדל עד ל- 200,000₪.

מעל 10,000 חברים הסכום גבייה בעת אסון יקטן בהתאם להחלטת הוועד המנהל מ- 20₪ ל-15₪ וכן הלאה לפי היחס עד ל- 200,000₪ שהמשפחה שביתה נשרף תקבל מיידית.

 1. במקרה וימצא כי הנזק נגרם מהצתה מכוונת המנוי לא תקף ולא יהיה זכאי לקבלת ההטבה הכספית

6.הצדדים מסכימים, כי כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה, בין הנובע באופן ישיר ובין הנובע באופן עקיף ממנו, הן ביחס לביצועו, פירושו תחולתו או תוקפו, יועבר להכרעתו של בית הדין שיקבע על ידי מנהל “ארץ חמדה – גזית”  עפ”י סדרי הדין הנהוגים ברשת בתי הדין. חתימת הצדדים על הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות של רשת בתי הדין.

 

ד. ביטול חברות / המנוי

 1. ביטול המנוי בכל עת תתבצע דרך יצירת קשר באתר, המנוי יפוג תוך 30 יום מרגע הבקשה, רישום מחדש יתאפשר רק לאחר כחצי שנה מרגע הביטול.

 

ה. תוקף משפטי והלכתי

 1. הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה. הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי היתר עסקה כתקנת מהר”מ מקרקא, וכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים על פי תקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה, בכלי הכשר לקנות בו, בבית דין חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.
 2. במקרה הצורך ולתועלת התכנית, הנהלת הקרן תוכל לשנות או להוסיף
  סעיפים בתקנון והשינויים יובאו לידיעת חברי הקרן והציבור.
 3. 3. הפנייה באתר ובמערכות הקרן הינן בלשון זכר אך פונות לשני המינים.
 4. השארת פרטים באתר להבת מנחם מהווה אישור קבלת דיוור תקופתי במייל וסמס.