טיפים מצילי חיים גם בחג הפורים

“משנכנס אדר, מרבין בשמחה” וחג הפורים הוא חג שמח. אולם על מנת לשמור שהחג יעבור בשלום יש לזכור – אש ועשן הם משחק מסוכן.

הרשות הארצית לכבאות והצלה מזהירה את ההורים והילדים מפני שימוש בנפצים, צעצועים מסוכנים ותחפושות דליקות.

חשוב להנחות את הילדים ולבקש מהם להימנע מפני שימוש במשחקים מסוכנים העלולים לגרום לסיכון חיי הילדים או לרכוש בית הספר, הגן או הבית. מדי שנה מתרחשות תאונות הנגרמות ממשחק בנפצים, אקדחי קפצונים ותרסיסים למיניהם. אמצעים אלו יוצרים גִצים בעת השימוש ואלו עלולים לגרום להתלקחות התחפושת או הבגדים.

הנתונים הסטטיסטיים המצויים בידי שירותי כבאות והצלה מצביעים על כך שרוב תאונות הכוויה הקשות של הילדים מתרחשות בבית הספר, בגן או בבית, כאשר אין השגחה של הורים או מבוגרים וכתוצאה ממשחקי ילדים בפיקות, נפצים ועוד.

עצות בטיחות לקראת פורים

 • תחפושות העשויות מחומרים דליקים כגון: צמר גפן, ניילון, צמר – מסוכנות לשימוש! יש להשתמש בבדים ותחפושות שאושרו על ידי מכון התקנים.
 • תרסיסים (ספריי) מסוכנים כשהם באים במגע עם הפנים, יכולים לפגוע בדרכי הנשימה ועלולים אף לפגוע בראיה – אין להשתמש בתרסיסים במקומות סגורים ובקרבת מקורות חום.
 • מסיכות שמונעות מהילדים לראות את הדרך וחוסמות את שדה הראיה מסוכנות – יש להקפיד שהילדים רואים היטב, גם עם מסיכה!
 • פיקות, חזיזים ונפצים מהווים סכנה ואף עלולים להתפוצץ בכיס ולגרום לפציעות ולכוויות – אין להשתמש באבקות נפץ מכל סוג שהוא.
 • במקרה של אדם בוער יש להפילו אל הקרקע ולגלגל אותו, ניתן להשתמש בשמיכה או בבד עוטף על-מנת לחנוק את האש.
 • אין להפעיל מטף על אדם בוער – סכנת חנק.

ההורים וציבור המורים והגננות מתבקש להזהיר את הילדים לא לשחק בגפרורים, במציתים או בנפצים וחזיזים כלשהם ולהתרחק מאש או ממקור חום.

בכל מקרה של דליקה יש להתקשר לשירותי הכבאות וההצלה – 102.

מתוך האתר כבאות והצלה לישראל

א. נוהלי רישום – תנאי הצטרפות:

 1. הרישום נעשה באמצעות טופס הצהרה שבו יציינו המעוניינים להצטרף לתכנית את פרטיהם האישיים, את כתובת הנכס אותו הם רושמים לתכנית ואת אמצעי התשלום המועדף עליהם (הוראת קבע או כרטיס אשראי) וכן יחתמו על הסכמתם לכל תנאי התקנון.
 2. דמי רישום חד פעמיים בסך 20 ש”ח ייגבו בעת ההצטרפות לצורך אימות כרטיס אשראי לגבייה בשעת אסון ולמימון הוצאות מחיבות כמו רואי חשבון, מערכת גבייה וסליקה, אתר וכו׳.
 3. כל כתובת של דירה / נכס נחשבת למנוי אחד.
 4. החברות בקרן מיועדת לדירת מגורים אחת בלבד, רישום כתובת נוספת תחשב מנוי נוסף.
 5. החברות בקרן תכנס לתוקפה, חודש לאחר תשלום דמי הרישום.
 6. במקרה של מעבר דירה, יש לעדכן את הקרן בשינוי הכתובת, חובה לוודא שהכתובת עודכנה במערכת.
 7. לאחר שהנהלת הקרן תקבל ותאשר את טופס ההצטרפות, יישלח לנרשמים טופס אישור ובו מספר מנוי.
 8. להנהלת הקרן שמורה הזכות שלא לאשר את הצטרפותם של נרשמים לתכנית, והחלטתו תהיה סופית.

 

ב. ביצוע הגבייה:

 1. במקרה של שריפה בכתובת של אחד המנויים, יופעל מנגנון גביית כספים באמצעות הוראת קבע בנקאית או בכרטיס אשראי מכלל החברים בקרן לסיוע למנוי. ייגבה סכום חד פעמי של 20 ₪.
 2. הנהלת הקרן תהיה רשאית להעלות את סכום הגבייה בהתאם לגובה המדד, בהודעה מראש ובקבלת אישור מכל משתמש לפני גבייה.
 3. על מנת למנוע עמלות מיותרות, חובה על כל מנוי להודיע מראש על כל שינוי בפרטי הבנק / כרטיס אשראי ו / או על כל סיבה שעלולה לגרום לאי כיבוד החיוב בבנק שבו מתנהל החשבון.
 4. מנוי שבחשבונו הוצג חיוב שלא כובד מכל סיבה שהיא, יוכל לפרוע את חובו בגבייה של החודש שלאחריו, בתוספת עמלת הבנק.
 5. מנוי שלא פרע את התחייבויותיו במשך 60 יום ממועד החיוב בבנק, ייראה כמי שוויתר על חברותו בקרן. המנוי יוכל להצטרף שוב לתוכנית כמנוי חדש לאחר כחצי שנה לפי נהלי התקנון.
 6. מנוי שהופסקה חברותו מכל סיבה שהיא אינו זכאי להחזר כל שהוא על התשלומים הקודמים.

 

ג. קבלת הסיוע:

 1. במקרה שריפה ח”ו של אחד המנויים, נציג מטעם הקרן ייפגש עם המשפחה ויתאם איתה העברת סכום של 100,000 ₪ באופן מיידי, על פי המתחייב בתקנון.
 2. במקרים חריגים כגון: חשש להצתה, יחידת דיור, דירת שותפים, שריפה בחלק מהנכס וכדו’.

רשאי צוות הקרן להחליט על סיוע קטן מהסכום הרגיל.

 1. בשלבי ההקמה של הקרן, כל עוד לא הצטרפו 5,000 מנויים, סכום המענק יהיה 20 ₪ כפול מספר המנויים בקרן.
 2. כאשר יצטרפו בין- 5,000 ועד ל– 10,000 חברים מנויים, הגבייה בעת אסון תהיה על סכום של 20 ₪ כפול מספר המנויים, כלומר סכום המענק למשפחה יגדל עד ל- 200,000₪.

מעל 10,000 חברים הסכום גבייה בעת אסון יקטן בהתאם להחלטת הוועד המנהל מ- 20₪ ל-15₪ וכן הלאה לפי היחס עד ל- 200,000₪ שהמשפחה שביתה נשרף תקבל מיידית.

 1. במקרה וימצא כי הנזק נגרם מהצתה מכוונת המנוי לא תקף ולא יהיה זכאי לקבלת ההטבה הכספית

6.הצדדים מסכימים, כי כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה, בין הנובע באופן ישיר ובין הנובע באופן עקיף ממנו, הן ביחס לביצועו, פירושו תחולתו או תוקפו, יועבר להכרעתו של בית הדין שיקבע על ידי מנהל “ארץ חמדה – גזית”  עפ”י סדרי הדין הנהוגים ברשת בתי הדין. חתימת הצדדים על הסכם זה, כדין חתימה על הסכם בוררות של רשת בתי הדין.

 

ד. ביטול חברות / המנוי

 1. ביטול המנוי בכל עת תתבצע דרך יצירת קשר באתר, המנוי יפוג תוך 30 יום מרגע הבקשה, רישום מחדש יתאפשר רק לאחר כחצי שנה מרגע הביטול.

 

ה. תוקף משפטי והלכתי

 1. הצדדים מקבלים על עצמם את דעת הפוסק המקיים הסכם זה. הצדדים מודים שכל ההתחייבויות וההקנאות נעשו על פי היתר עסקה כתקנת מהר”מ מקרקא, וכל התנאים נעשו על פי דיני התנאים על פי תקנת חכמים. כל הקניינים, החיובים ותנאי הסכם זה נעשו בקניין היותר מועיל על פי דין תורה, בכלי הכשר לקנות בו, בבית דין חשוב מעכשיו, באופן שאין בו אסמכתא, כתיקון חכמים.
 2. במקרה הצורך ולתועלת התכנית, הנהלת הקרן תוכל לשנות או להוסיף
  סעיפים בתקנון והשינויים יובאו לידיעת חברי הקרן והציבור.
 3. 3. הפנייה באתר ובמערכות הקרן הינן בלשון זכר אך פונות לשני המינים.
 4. השארת פרטים באתר להבת מנחם מהווה אישור קבלת דיוור תקופתי במייל וסמס.