עדכון אירוע מספר 2#

לצערנו, בימים האחרונים אירע שריפה למשפחה המנויה בלהבת מנחם, בעקבות קצר חשמלי, כתוצאה מהשריפה נגרם נזק לדירה, ב”ה שלא נגרם נזק בגוף ובני המשפחה יצאו בלי פגע.